8 december 2020 19:30 - 21:00

NVvMT Ledenraadpleging

Onlangs kwam Minister van Medische zorg en sport, Tamara van Ark, met haar langverwachte tussenstand rond de BIG-wet. Ze schreef in haar Kamerbrief dat ze voorlopig toelating tot artikel 3 of 34 van de wet opschort en de toelatingscriteria nog stringenter zal maken. Deelname van het FVB aan enkele belangrijke overleggen binnen de Geestelijke gezondheidszorg werd geblokkeerd. Wel wist de manager externe betrekkingen van de FVB, Hennie Zoontjes, voor elkaar te krijgen, dat GroenLinks en de Socialistische Partij vragen stelden in de Tweede over waarom de algemeen erkende discipline Vaktherapeutische beroepen buiten het Zorgprestatiemodel van de Geestelijke GezondheidsZorg & Forensische Zorg vielen. Goed om te merken hoe belangrijk het is om een proactieve manager externe beroepen te hebben. 

Om een manager externe betrekkingen te kunnen bekostigen zijn echter keuzes nodig; Beleids- maar ook financiële keuzes. Samen met alle voorzitters van alle beroepsverenigingen onder de FVB hebben we afgesproken dat we die keuzes niet als besturen willen maken zonder expliciet jullie als leden te raadplegen. Daarom zullen we komende maanden een extra ledenraadpleging beleggen.

We hebben 2 avonden vastgelegd om met leden het beleid dat we willen volgen te bespreken en af te stemmen met de wensen. Beide avonden zijn identiek qua opzet. We willen zoveel mogelijk leden in de gelegenheid stellen om hun ideeën, bezwaren, vragen en wensen in te brengen. Beide avonden kunnen maximaal 100 leden aan deelnemen, geef je dus a.j.b. zo snel mogelijk op door een mail te sturen aan secretaris@nvvmt.nl met de vermelding voor welke datum je je aanmeldt. De eerste avond organiseren we een ledenraadpleging op dinsdag 8 december 2020 van 19.30-21.00 de tweede avond is op woensdag 6 januari 2021 van 20.00-21.30. Deze bespreking heeft direct invloed op onze contributie aan de FVB en de NVvMT. Zorg dus dat je een stem hebt en die kan en mag laten horen!