26 september 2022 19:30 - 21:30

NVvMT ALV ONLINE

Geachte NVvMT leden,                                 

Hierbij nodigt het bestuur van de NVvMT jullie uit voor een ingelaste Algemene Vergadering van de NVvMT op maandag 26 september 2022 van 19.30-21.30 online, via ZOOM.

We zijn super blij dat we nieuwe statuten hebben kunnen ontwikkelen, die onze Nederlandse Vereniging voor MuziekTherapie een goed aantal jaren vooruit kan helpen. We hebben de statuten gemoderniseerd, dat online vergaderen mogelijk houdt, dat een grotere onafhankelijkheid van ander partijen garandeert, dat elektronisch stemmen statutaire vastlegt en dat genderneutraal geformuleerd is. De notaris heeft ze afgelopen donderdag goedgekeurd, wat betekent dat wij de statuten (en het hernieuwde Huishoudelijke reglement) aan jullie mogen voorleggen. Jullie vinden ze hierbij toegevoegd.

Die goedkeuring moet volgens de oude statuten hoofdelijk gebeuren. Alles was klaar om op 26-9 in een face-to-face ALV met elkaar de nieuwe statuten te accorderen. De notaris wees ons er echter terecht op dat volgens de oude statuten niet alleen de aankondiging van de statutenwijziging minimaal 4 weken van tevoren naar de leden moet, maar ook de exacte tekst. Dat gaan we niet meer redden. 

Dit betekent dat we dit jaar (helaas) nog 2 ALV’s zullen houden. Eén op 26 september (online) rond de begroting en één na half oktober (face-to-face) voor de statutenwijziging.

De ALV op 26 september ’22 moeten we laten doorgaan, voor de voortgang van de samenwerking met de FVB. Alle andere beroepsverenigingen hebben de sterk verhoogde afdracht aan de FVB goedgekeurd samen met de daarbij behorende contributieverhoging. De afdracht gaat van € 182,00 per lid naar € 300,00). De verhoogde afdracht voor de FVB geldt voor 3 jaar. Vanuit muziektherapie hebben we na de vorige ALV (in april 2022 waar die afdracht afgekeurd werd) hard gewerkt om een duidelijkere FVB-begroting te krijgen en te pleiten voor een nieuwe ‘Frisse Wind’ rond de organisatie van de FVB. De ‘Frisse Wind’ koers is ingezet en wordt nu besproken als baken voor de nieuw te benoemen FVB-directeur. We hebben als NVvMT de tijd gekregen tot 1 oktober om de contributieverhoging met de nieuwe toelichting aan onze leden voor te leggen en positief over te laten stemmen.

Hieronder tref je de concept agenda aan van de vergadering. De officiele vergaderstukken ontvangen jullie enkele weken voorafgaand aan de ALV in een separate e-mail. Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs!

Meld je aan door een mail te sturen naar secretaris@nvvmt.nl.

19.30 Start Agenda:

Afronding uiterlijk 21.30 uur