8 maart 2023 20:00 - 21:30

NVvMT ALV

NVvMT Online ALV

Algemene Vergadering (AV) van de NVvMT op woensdag 8 maart 2023 via ZOOM. Eind 2023 zal de volgende van de twee jaarlijkse ALV’s plaatsvinden. We starten om 20.00u en de AV zal tot ongeveer 21.30u duren. 

In dit bericht tref je de naast de agenda, ook de vergaderstukken aan van de vergadering - alles overzichtelijk en handig samengevoegd in één document.

We verheugen ons op een grote opkomst om de ontwikkelingen binnen het bestuur, samenwerking met de FVB en bovenal de ontwikkeling van het muziektherapeutisch vak met je te bespreken. Daarnaast zullen we ook de website muziektherapie.nl officieel lanceren!

Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan door een mail te sturen aan secretaris Lizzy Dinghs via secretaris@nvvmt.nl.

Agenda: 

1. Welkom, afmeldingen, vaststellen van de agenda - bekijk ook vooral de vergaderstukken als toelichting bij onderstaande vergaderpunten.
 
2. Mededelingen vanuit het bestuur en vanuit de leden
- NVvMT Studiedag 2024 voorjaar – opstarten (nieuwe) commissie
 
3. Vaststellen notulen 
- AV 31 oktober 2022 
 
4. Toelichting bij de gebeurtenissen en acties in het afgelopen jaar (zie vergaderstukken)
- Jaarverslag 2022 
- Financieel jaarverslag 2022 
- Begroting 2023 zoals vastgesteld in ALV 31-10-2022 
- Verslag kascontrolecommissie 
- Verhogen contributie belangstellenden
 
5. Betaalde functies binnen de NVvMT 
Toelichting voorstel "Vergoeding bestuursfuncties"
 
6. Beleidsplan 2021-2025 (herzien 2022)
- Toelichting bij de plannen voor komend jaar
- Besluit: vaststellen van het aangepaste beleidsplan.
 
7. Bestuursbenoemingen en speciale dank aan (bestuurs)leden die vertrekken:
- Afscheid en start sabbatical Laurien Hakvoort
- Vacature voorzitter NVvMT
- Vacature bestuurslid Studentzaken
- Herbenoeming 2023: Gea van Straaten – Kennisinnovatie
- Herbenoeming 2023: Saskia Gevers - Penningmeester
- Secretaris Lizzy Dinghs treedt af per volgende ALV 2024 – vacature.
- Afscheid Marlies Brandt, Emma Jung en Hanna Rietman, werkveldgroep V&V
- Aantreden nieuw bestuur werkveldgroep V&V: Anne Willemstein, Jacqueline van der Kamp en Carmen van Soest.
 
8. Rondvraag en Sluiting

Met vriendelijke groet, Het NVvMT bestuur,

Lizzy Dinghs (secretaris), Saskia Gevers (Penningmeester), Gea van Straaten (Kennisinnovatie), Maaike van Swambagt (Belangenbehartiging), Julia Hoorman (Public Relations), Ankie Jansen (Algemeen bestuur), Joris Luczak (Studentzaken), 

Laurien Hakvoort (Voorzitter)