Primeur 'Zing en Groei'

15 oktober 2015

Eerste groep 'Zing en Groei' in Nederland gestart bij Centrum Autisme en Middin

'Zing en Groei' is ons vroegtijdig muziektherapeutische interventieprogramma voor ouders en hun jonge kind. De kinderen hebben veelal een bedreigde ontwikkeling. Ouders ervaren vaak onvoldoende mogelijkheden om contact en plezier met hun kind.

'Zing en Groei' is een muziektherapeutische interventie die vanaf 2001 in Australië en vanaf 2010 in het Verenigd Koninkrijk aangeboden wordt. Er zijn inmiddels ruim 1000 standaard programma’s aangeboden. Er is in Australië onderzoek gedaan naar het effect van 'Zing en Groei'.

Op dit moment is een initiatiefgroep bezig om in Nederland dit aanbod ook te kunnen bieden. Centrum Autisme heeft in samenwerking met Middin de primeur. Middin is een organisatie voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom. Zij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Op 13 januari 2015 is de eerste pilotgroep 'Zing en Groei' gestart in Nederland.

'Zing en Groei' richt zich op:

  • het delen van ‘quality tijd’ tussen ouders en hun kind en samen plezier hebben;
  • het vergroten van een positieve interactie, hechting en bonding tussen ouders en hun kind;
  • het vergroten van het vertrouwen in eigen opvoedingsvaardigheden bij ouders;
  • het gebruik van muziek in thuis en op instellingen aan te moedigen.

Voor meer informatie: Merlijne Patijn, Centrum Autisme Rivierduinen, locatie Voorburg. E  m.patijn@rivierduinen.nl 

Deel dit via:
Terug naar het blogs overzicht