Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers

19 april 2016

Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenehid is de Cao GGZ 2015-2017 algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor zijn de cao-bepalingen van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector.

 

Alle werknemers bij GGZ-instellingen vallen hierdoor onder deze cao. Werkgevers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen moeten zich houden aan de cao. Zijn er afspraken tussen werkgevers en werknemers die in strijd zijn hiermee, dan zijn deze afspraken ongeldig. In plaats van deze afspraken gelden dan de bepalingen uit de cao.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht