Advies expertgroep: uitbreiding ambulante GGZ nodig

19 mei 2016

In 2012 zijn in het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ landelijke afspraken gemaakt over de afbouw van de intramurale GGZ. Die afbouw moet ruimte maken voor intensivering van de ambulante zorg, vooral voor mensen met ernstiger psychische aandoeningen. Streefcijfers zijn afgesproken over het aantal af te bouwen bedden. Over de ambulante opbouw zijn er nog geen concrete afspraken. Op verzoek van minister Schippers heeft een expertgroep hierover advies opgesteld. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’ inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Het advies stelt dat een forse uitbreiding van de ambulante zorg nodig is om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Kijk hier voor het volledige advies

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht