Afronding programma Zorg voor jeugd: afscheid Janet Kos

21 december 2021

De afgelopen jaren heeft Janet Kos vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen LVVP, NVvP, FVB, NIP en NVO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd OZJ de functie van landelijk intermediair vrijgevestigde jeugd ggz vervuld. Zij was het landelijke aanspreekpunt voor vrijgevestigde aanbieders en professionals jeugd-ggz/specialistische jeugdhulp en de verbindende schakel tussen aanbieders, gemeenten, regio’s en landelijke partijen voor de vrijgevestigde (ggz) jeugdhulp. Vanuit haar kennis over de rol en positie van de vrijgevestigde voedde Janet op concrete wijze de beleidskaders en het landelijke en (boven)regionale netwerk in de specialistische jeugdhulp in het algemeen en de jeugd-ggz in het bijzonder.

Janet Kos richtte zich op het landelijk actieprogramma Zorg voor de jeugd. Omdat het actieprogramma Zorg voor de Jeugd wordt afgerond, zal ook het contract met de intermediair vrijgevestigden worden beëindigd. Alle samenwerkende beroepsverenigingen zijn Janet Kos heel dankbaar voor de activiteiten die zij heeft ontplooid de afgelopen jaren en de actieve wijze waarop ze in diverse regio’s vrijgevestigde jeugdprofessionals heeft ondersteund bij ingewikkelde aanbestedingstrajecten. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht