onderzoek

 1. 08 februari 2021
  Enquête `Inventarisatie onderzoeksbehoefte vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen'
  Wat zijn de wensen en behoeften van vaktherapeuten als het gaat om onderzoek naar vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen? Het bijzonder lectoraat Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen wil dit in kaart brengen zodat ze met hun onderzoek kunnen aansluiten op vragen uit de praktijk. Ook wordt bij subsidies voor onderzoek steeds vaker...
 2. 09 maart 2022
  Programma Kwaliteit Forensische Zorg: call voor projectvoorstellen voor onderzoek naar werkingsmechanismen en interventies vaktherapie
 3. 23 december 2021
  Doe jij al mee aan VakEffect om zo het effect van vaktherapie in kaart te brengen?
  VakEffect brengt het effect van vaktherapie in kaart door cliënten vragenlijsten in te laten vullen voor en na de behandeling. Als vaktherapeut krijg je op deze manier zicht op de effecten van jouw behandeling. En aan de andere kant verzamelen we via VakEffect onderzoeksdata. Met deze data kan onderzoek gedaan worden naar de werking en...
 4. 09 december 2021
  De beste onderzoeken van studiejaar 2020/2021
  De erkende bachelor- en masteropleidingen Vaktherapie hebben de beste onderzoeken van het studiejaar 2020/2021 geselecteerd. Zij prijzen deze praktijkonderzoeken en praktijkproducten om hun kwaliteit, theoretische onderbouwing en/of vernieuwende ideeën. Als Tijdschrift voor vaktherapie hebben we deze onderzoeken voor je op een rijtje...
 5. 08 juli 2021
  Gezocht: vaktherapeuten die werken met mensen met LVB
  KenVaK is per direct op zoek naar vaktherapeuten die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Werk jij met mensen met een LVB? KenVaK nodigt je dan uit om mee te doen aan het praktijkgerichte onderzoek ‘(Be)Leef in de wijk’. Dit onderzoek beantwoordt de vraag hoe de effecten van de vaktherapeutische...
 6. 03 mei 2021
  Online sessie over VakEffect op woensdag 19 mei aanstaande vanaf 19.00 uur
  VakEffect, je hebt het vast al een keer langs zien komen. VakEffect brengt het effect van vaktherapie in kaart. Als vaktherapeut krijg je op deze manier zicht op de effecten van jouw behandeling. En aan de andere kant verzamelen we via VakEffect onderzoeksdata. Met deze data kan onderzoek gedaan worden naar de werking en effectiviteit van...
 7. 01 april 2021
  Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie
  Susan van Hooren is per 1 april 2021 benoemd als hoogleraar Klinische Psychologie bij de Open Universiteit. Het betreft een structurele fulltime leerstoel. In oktober 2018 had de Open Universiteit in samenwerking met Zuyd al een bijzondere leerstoel Vaktherapie ingesteld en was Van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. ...
 8. 24 maart 2021
  Vaktherapeuten gezocht voor pilot-onderzoek naar indicaties voor vaktherapie
  In 2017 is de Generieke module Vaktherapie vastgesteld. In de GMVT staat beschreven wat patiënten en verwijzers van vaktherapeuten kunnen verwachten, bijvoorbeeld met welke klachten en problemen patiënten zich bij een vaktherapeut kunnen aanmelden: de indicatie. De GMVT is een ‘levend’ document dat elke 4 jaar wordt...
 9. 04 maart 2021
  Kwaliteit Forensische Zorg: eindproducten onderzoek naar vaktherapie in de forensische (jeugd)zorg
  In de KFZ-projecten (Kwaliteit Forensishce Zorg) is onderzoek gedaan naar de effecten van vaktherapie en de ervaringen ermee voor de doelgroepen in de JJI’s enerzijds en de forensische volwassenzorg anderzijds. Hiervoor zijn systematic reviews gedaan, interviews met vaktherapeuten, verwijzers en patiënten en uiteindelijk nog...
 10. 07 oktober 2020
  MIND-onderzoek: cliënten willen meer inspraak in hun diagnose en behandeling
  Onderzoek van MIND wijst uit dat cliënten meer inspraak willen in hun diagnose en behandeling. Dit is ook essentieel voor het slagen van de behandeling. Cliënten willen goede informatie over hun diagnose, samen met hun behandelaar doelen stellen en kiezen uit de behandelmogelijkheden. Twee op de drie cliënten beslist niet mee in...
 11. 02 juni 2020
  Meten in de praktijk: voor onderbouwing van vaktherapie en voor jezelf om bij te sturen
  Alweer 2 jaar geleden is 'Meten in de praktijk' gestart. Omdat er veel veranderd is en er veel nieuwe vaktherapeuten bij zijn gekomen, willen we dit graag nog een keer onder de aandacht brengen.  Als individuele therapeut wil je weten hoe goed je behandeling werkt voor een individuele cliënt. Niet alleen door je persoonlijke...
 12. 12 september 2019
  Subsidie voor onderzoek naar schematherapie
  Werk jij in een klinische setting en wil je (kleinschalig) onderzoek doen naar schematherapie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.  De Vereniging voor Schematherapie (VSt) stelt vanaf 2019 elk jaar een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor subsidie aan professionals die binnen de geestelijke gezondheidszorg...
 13. 18 juli 2019
  Onderzoeksonderwijs verduurzamen op het gebied van vaktherapie
  Het ministerie van OCW heeft onlangs een project gehonoreerd waardoor we het onderzoeksonderwijs op het gebied van vaktherapie binnen het bachelorniveau verder kunnen verduurzamen. Het doel van het project is om dit onderzoeksonderwijs open en online te delen, de kwaliteit hiervan te borgen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Dit zal...
 14. 27 juni 2019
  Projectvoorstel 'Evidence Gap Map Vaktherapie' voor de forensische jeugdzorg goedgekeurd!
  Onder leiding van Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie, is een projectvoorstel ingediend ten behoeve van de call 'Inventarisatie literatuur en onderzoeksbehoeften vaktherapie'. Het voorstel is getiteld 'Evidence Gap Map Vaktherapie'. Inmiddels is dit voorstel goedgekeurd en kan het project uitgevoerd worden. Het project...
 15. 26 juli 2018
  Oproep: cliënten gezocht voor onderzoek naar de kracht van vaktherapie
  Heb jij een cliënt tussen de 18 en 65 jaar die wil deelnemen aan een onderzoek naar de kracht van vakhterapie? Onze stagiaire Esmee is bezig met haar afstudeeronderzoek naar de profilering van vaktherapie zodat we vaktherapie steeds beter op de kaart kunnen zetten. Ze heeft voor dit onderzoek 15 (ex-)cliënten nodig die haar...
 16. 05 oktober 2017
  Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie
  Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Het is binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen in nauwe...
 17. 13 juli 2017
  Onderzoek van NJi naar effectiviteit vaktherapie bij kinderen en jeugdigen
  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de resultaten van een eigen onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapie bij kinderen en jeugdigen gepubliceerd. We hebben als FVB met het NJI afgesproken dat als er onderzoek over het hoofd is
  gezien, we dit alsnog kunnen inbrengen en zij dit zullen beoordelen. We...
 18. 08 juni 2017
  Jeugdprofessionals gezocht voor onderzoek over effectieve interventies
  Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die...
 19. 11 mei 2017
  Hogescholen bundelen onderzoek naar vaktherapie in Coöperatie KenVaK
  De hogescholen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapie. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen...
 20. 29 maart 2016
  Hevige stress in vroege jeugd laat schadelijke sporen na in DNA
  Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat blootstelling aan hevige stress zoals emotionele verwaarlozing, fysiek of verbaal geweld in de vroege jeugd sporen nalaat in het DNA. Deze moleculaire veranderingen vergroten de kwetsbaarheid voor stress op volwassen leeftijd. Voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische...
 21. 05 september 2013
  Rapport NVvMT marktonderzoek 2013
  Muziektherapeuten in Nederland:  Onderzoek naar het aantal actieve muziektherapeuten en de rol van professionele verwijzers.