vergoeding contributie

 1. 13 oktober 2022
  Wist je dat je je contributie terug kunt vragen?
  Ben je in loondienst? Dan kun je de contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging terugvragen. Deze contributie heeft de status van vakbondscontributie. Als FVB zijn we aangesloten bij de vakbond FBZ. Zij hebben in verschillende cao’s afspraken gemaakt over vergoeding van de contributie. Maak hier vooral...
 2. 28 oktober 2021
  Heb jij je contributie al gedeclareerd bij je werkgever?
  De contributie die jij als vaktherapeut in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Volgens veel cao's kun je deze contributie declareren bij jouw werkgever. Maak hier vooral gebruik van!  Wil je in aanmerking komen voor teruggave van je contributie, dan...
 3. 03 april 2020
  Niet vergeten: vraag de contributie voor je beroepsvereniging terug aan je werkgever
 4. 10 oktober 2019
  Cao-akkoord voor de jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen. FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met...
 5. 17 september 2019
  Heb je je contributie al terug gevraagd bij je werkgever?
  De contributie die jij betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Voor de meeste cao’s geldt dat deze contributie verrekend mag worden met jouw werkgever, bijvoorbeeld via jet brutoloon. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In...
 6. 20 september 2018
  Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?
  Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever...
 7. 13 juni 2017
  Akkoord bereikt over nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. Samen met andere werknemersnemersorganisaties is een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao liep 31 december 2016 af. 

  Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn: 
  • Een structurele...